Jak postupovat při úmrtí v bytě

    Při úmrtí v bytě zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, nebo příslušného obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví list o prohlídce zemřelého, který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu.

    Po lékařském ohledání nemusíte nechat vašeho blízkého odvézt. Můžete se s ním rozloučit a do 24 hodin přivolat pohřební službu.

    Převoz zesnulého objednejte telefonicky na bezplatné lince 800 321 136, pracovníci naší pohřební služby pak převoz zesnulého provedou na základě Vaší objednávky. Pro převoz zesnulého jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.


Přepis změny stavu v občanském průkazu