Vydání urny
v případě pohřbu žehem

    Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v kanceláři pohřební služby v úřední době.

Nabídka smutečních služeb

Pohřebné
Státní příspěvěk na pohřeb