Důchod zemřelého

    Je potřeba nahlásit ukončení pobírání důchodu zemřelého na ČSSZ, Praha 5, Křížová 25, nejlépe písemně. Toto oznámení lze spojit s žádostí o vdovský / vdovecký důchod.

Zdravotní karta zemřelého