Nárok na pracovní volno
pro všechny zaměstnance

    Jako zaměstnanec máte zákonný nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte. 
    V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna. 
    Pokud pohřeb zařizujete máte nárok na jeden den volna navíc. U vzdálenějších příbuzných platí totéž, je však podmínkou, aby v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici a domově seniorů
obecné rady