Přepis změny stavu v občanském průkazu

    Manžel/manželka zemřelého by měla zažádat o vydání nového občanského průkazu s opraveným zápisem stavu. Nová občanský průkaz Vám vydá oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. K žádosti o nový OP potřebujete přiložit tyto dokumenty:

  • stávající občanský průkaz
  • úmrtní list (originál)
  • jednu fotografii
Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody